Welkom op de website van kliniek Voorschoten
Pijnbestrijding en Biologische geneeswijzen, praktijk voor algemene en complementaire geneeskunde. U kunt bij ons terecht voor de behandeling van acute en chronische pijnklachten, langdurige aandoeningen, z.g. ‘onbegrepen klachten’(SOLK) en vitaliteitsproblemen.
De basis van goede gezondheidszorg ligt in de universitaire, ‘regulier’ geneeskundige hulp met alle daarbij behorende diagnostische en therapeutische methodes, veelal verankerd in de term ‘Evidence Based Medicine’. Ook in Kliniek Voorschoten wordt in eerste instantie uitgegaan van een ‘reguliere’ diagnose. Als blijkt dat de eerdere behandelingen niet geholpen hebben of ongewenste bijwerkingen vertonen kan door onze arts meer uitgebreid laboratorium –of ander onderzoek aangevraagd worden ter verduidelijking en onderbouwing van de oorzaak van uw klacht(en) De aanvullende behandelmogelijkheden die de kliniek biedt worden hier op afgestemd. Een maximaal effect kan bereikt worden door gebruik te maken van het beste dat de ‘reguliere’ en complementaire geneeskunde te bieden heeft.

Werkwijze:- inventarisatie van alle klachten en medische voorgeschiedenis, leidraad daarvoor is het door de patiënt vóór het eerste consult ingevulde vragenformulier plus eventuele brieven en uitslagen van eerdere behandelaars –in een uitgebreid gesprek wordt door gerichte vragen het geheel gecompleteerd –al naar gelang de klachten volgt een algemeen of gericht lichamelijk onderzoek –op basis van de (voorlopige) diagnose wordt e.v.t. verder (laboratorium)onderzoek aangevraagd –aansluitend wordt een behandelplan vastgesteld waarbij de extra mogelijkheden*die Kliniek Voorschoten daarvoor aanbiedt, aan u voorgelegd.

 

Het combineren van twee, drie of nog meer behandelwijzen binnen één aanpak, door één deskundige op àl die terreinen, in een "behandeling op maat" geeft in veel gevallen wèl een doorbraak. Groot bijkomend voordeel voor de patiënten is bovendien het behandeltarief: in plaats van meer behandelaars apart te moeten betalen, vinden deze gecombineerde behandelingen in de KLINIEK VOORSCHOTEN® tegen één tarief plaats.Wij helpen u graag bij het behandelen van uw klachten. Meer weten ...

Praktiserend:A. Loncq de Jong, arts, sinds 1985 werkzaam in deze praktijk. BIGnr. 19022559901 AGB code: 84-021580/praktijk: 84-52834