Neuraaltherapie
INLEIDING: De neuraaltherapie is een behandelmethode waarin door middel van precies geplaatste injecties met een locaal verdovingsmiddel (meestal proca´ne) verstoorde, ontregelde processen in het lichaam worden bijgestuurd, genormaliseerd. Deze injecties geven een reactie binnen het vegetatieve zenuwstelsel en het zachte bindweefsel, dat zich tussen alle lichaamscellen bevindt en be´nvloeden daarmee alle stofwisselingsprocessen en diverse orgaanziekten in het lichaam. De injecties kunnen worden gegeven in de huid, ter plaatse van het probleem, de (pijn)klacht of het onderliggend orgaan: dit is de zogenaamde Segmenttherapie. Ook kunnen littekens, plaatsen van oude letsels zoals breuken, of chronische ontstekingen worden ingespoten, dit is de z.g. stoorveldtherapie. Daarnaast kent de Neuraaltherapie talvan injectietechnieken zoals deze in de bekende medische specialismen, orthopaedie, anaesthesie/ pijntherapie worden toegepast. Hierbij worden in en om gewrichten resp. nabij zenuwbanen injecties geplaatst. Al deze technieken vereisen niet alleen een zeer gedegen kennis van het menselijk lichaam, de arts moet volledig doordrongen zijn van oorzaak, ontstaan en gevolgen van het ziektebeeld en de relatie tot andere klachten. Dit kan uitsluitend d.m.v. een goede diagnoseen doorlopend contact met de patiŰnt tijdens de behandelingen.
GESCHIEDENIS: Het ontstaan van de Neuraaltherapie vond, zoals vele grote andere ontdekkingen, per toeval plaats. Door hun zuster, die aan migraine leed, een injectie met een feitelijk verkeerde samenstelling te geven met als gevolg een wonderbaarlijke vermindering van haar klachten, stonden de gebroeders Huneke, beiden arts, in 1925 aan de bakermat van een nieuwe behandelmethode. Het werkzame bestanddeel bleek proca´ne te zijn. Doorsystematisch ter plaatse van bepaalde klachten in pijnlijke gebieden inspuitingen te doen, ontstond een bepaald patroon bij het behandelen van deze klachten, het op deze wijze behandelde huid-'segment' bleek een overdrachtsgebied te zijn tussen buiten en binnen. Door injecties in het segment waren allerlei verstoorde processen in dit segment positief te beŰinvloeden.Die eerste fase van de Neuraaltherapie noemde men segmenttherapie. Vijftien jaar later volgde een nieuwe ontdekking; bij een vrouw met een pijnlijke en verstijfde schouder injecteerde Ferdinand Huneke een litteken van een oude botontsteking in haar been waar zij ook last van had.
Dit litteken lag dus ver van de schouder en er was ogenschijnlijk geen enkel direct verband tussen beide klachten. Direct na het inspuiten van het litteken waren de schouderklachten op slag volledig genezen!
Dit was het eerste beschreven zogenaamde 'seconden-fenomeen'. Een 'voltreffer' in een storing kon een klacht elders in het lichaam verhelpen. Deze doorbraak bracht de gebroeders Huneke ertoe om voortaan alle littekens, zeker als ze ontstaan waren vˇˇr of ten tijde van de hoofdklacht(en) of hinderlijk waren, in te spuiten. Deze stoorveldtherapie namen hun behandelsuccessen sterk toe. Vanaf die tijd zijn in samenwerking met uiteenlopende medische specialismen de andere injectietechnieken van o.a gewrichten, kaak, hoofd / halsgebied en zenuwstelsel ontwikkeld.
FILOSOFIE EN WERKINGSMECHANISME: Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zachte bindweefsel, de lichaamscellen zelf maken geen direct contact met elkaar. Het transport van alle voedings- afvalstoffen, hormonen, afweercellen etc. kortom, zeer belangrijke lichaamsfuncties zoals ook de prikkelover-dracht, temperatuurcontrole en overige stofwisseling worden vanuit dit bindweefsel gereguleerd. Alle processen plus het weefsel zelf wordt het Basis Bio-Regulatiesysteem genoemd. Prof. Heine ontdekte proteoglycanen, een netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich door het gehele bindweefsel uitstrekt. Deze ketens vormen het oudste informatiesysteem van alle meercellige organismes. Alle lichaamscellen kunnen via dit systeem met elkaar communiceren. Het door de Neuraaltherapeuten gebruikte locaal verdovingsmiddel (proca´ne) werkt in energetisch opzicht in op deze ketens waardoor de meest uiteenlopende processen in het lichaam te be´nvloeden zijn.Verstoorde, geblokkeerde processen, vastgelopen, chronische pijnsituaties kunnen door een dergelijke impuls weer 'in beweging' worden gebracht. Het locaal-verdovingsmiddel zet uitgeputte reactiesystemen weer aan tot een genormaliseerde celstofwisseling en daarmee op het spoor van de genezing.